Bà Rịa Vũng Tàu: Linh Sơn cổ tự – Ngôi chùa cổ dưới chân núi Tao Phùng