Ban Văn hóa TƯ và Ban Văn hóa TP.HCM thăm và chúc tết chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội