Hai Nghệ sĩ Phật tử gốc Mỹ nhận giải Danh Dự của Trung tâm Kennedy