Lào: Trung ương GHPGVN thăm thân mật Liên minh Trung ương Phật giáo Lào