Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình thăm Ban điều phối GHPGVN tại Lào