Thái Lan: Lễ cung nghinh Xá Lợi và bảo tượng Đức Phật từ 12 quốc gia