TP. Hồ Chí Minh: Sư cô Nhuận Bình Ra mắt sách “Bước qua thăng trầm”