Trung Quốc: Hoạt động của Phái đoàn Phật giáo Việt Nam tại diễn đàn Phật giáo thế giới