Giới thiệu Chùa Láng


CHÙA LÁNG - Chùa còn có tên gọi khác là Chiêu Thiền Tự,nằm tại làng Láng,Láng thượng Đống Đa,Hà Nội.Đây là nơi sinh ra Thiền sư Từ Đạọ Hạnh.Chùa được xây dựng vào thời Vua Lý Anh Tông ( Trị vì 1138-1175 ).Chùa đã được trùng tu nhiều lần nhưng quan trọng nhất là vào các năm 
1656,1901,1989.Theo truyền thuyết nhà Sư đã đầu thai vào làm con trai của nhà quý tộc Sùng Hiền hầu,em của Vua Lý Nhân Tông,vì Vua Lý nhân Tông ( trị vì từ năm 1072-1127 ) không có con trai,lên con của ông Sùng Hiền hầu được nối ngôi tức Vua Lý Thần Tông ( 1128-1138 ).Do sự tích đó lên con của Vua Lý Thần Tông là Lý Anh Tông đã cho xây cất Chùa Chiêu Thiền để thờ Vua Cha và tiền thân của người là Từ Đạo Hạnh..Quảng Tâm