Tôn nghiêm “tình thầy trò”


Hình ảnh trân quý của Hòa thượng thượng Lệ hạ Trang và chân dung Tôn sư trong ngày lễ húy nhật Tổ khai sơn chùa Định Thành (Q.10).


 

Sáng nay 20/10 (mùng 04/09/Canh Tý), nơi Tổ đường Định Thành, Hòa thượng thượng Lệ hạ Trang cùng chúng đệ tử dâng tâm hương, kính lễ, nhất tâm tưởng niệm đến ân đức sâu dày của bậc thầy khả kính – Hòa thượng Nhật hạ Thiện.

“Đầu Thiền lòng chánh tín;

Vào đạo tuổi còn thơ,

Hầu Thầy lý tưởng vẫn tôn thờ,

Phụng Phật công phu luôn vâng giữ…


Tổ khai sơn chùa Định Thành (Q.10) thuộc dòng thiền Lâm Tế pháp phái đời thứ 40, húy Chơn Như thượng Nhật hạ Thiện, sinh năm Canh Ngọ (1929), nguyên quán Tân Nhuận Đông – Nha Mân – Đồng Tháp.

 

Ngài xuất gia năm 12 tuổi tại Tổ đình Hội Phước – Nha Mân, do Sư cụ Ngộ Đạo làm lễ thế pháp. Năm 20 tuổi, tấn tam đàn cụ túc với Sư cụ Hành Trụ – Chùa Giác Nguyên – Sài Gòn.

 

Năm 1953, Hòa thượng khai sơn, Trụ trì Chùa Định Thành – Quận 10 – Sài Gòn; Chùa Định Quang – Biên Hòa – Đồng Nai; Tu viện Định Thành – Tân Quy Đông – Quận 7.

 

Sinh tiền, Hòa thượng là bậc thanh tu ẩn tích, chuyên trì Pháp Hoa, niệm Phật Di Đà. Công đức của Ngài: Xây dựng Già Lam, trùng tu Phạm vũ, tiếp chúng độ tăng, xiển dương Phật pháp, truyền trao Nghi lễ, chấn chỉnh Thiền quy, hướng dẫn tín đồ, chuyên tu tịnh nghiệp.

 

Hòa thượng thượng Nhật hạ Thiện dự tri thời chí, chánh niệm vãng sanh lúc 6 giờ 45 phút ngày mùng 4 tháng 9 năm Tân Tỵ (20/10/2001). Trụ thế 72 năm, Pháp lạp 52 hạ.


CTV – Ảnh : Chùa Định Thành