Đồng Nai - Đoàn khảo sát Kiến trúc Phật giáo VN : 3 trong 5 chùa diện khảo sát có tuổi trên 300 năm