Lâm Đồng: Trên 20.000 nghìn suất cơm chay miễn phí dành cho các sĩ tử