Lễ ra mắt Tịnh Độ Đạo Tràng trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo VN tại Chùa Đại Từ Ân