LỄ TUYÊN DƯƠNG CÔNG ĐỨC VÀ TRAO TẶNG BẰNG KHEN CHO CÁC CÁ NHÂN, TẬP THỂ CÓ ĐÓNG GÓP TRONG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN LHQ VESAK 2019 - THUỘC BVHTW GHPGVN