Tọa đàm kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam: "Thành tựu và phát triển"

Tọa đàm kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam: "Thành tựu và phát triển"