HÀ NỘI : TRỒNG CÂY GẮN BÓ TÌNH HỮU NGHỊ GIỮA VIỆT NAM- ẤN ĐỘ