Ngày 21.11.2021 Thượng tọa Thích Thọ Lạc dự lễ ra mắt sách "Khi Hồng Hạc Bay Về" của Hòa thượng Thích Huyền Diệu