Nghệ an, Chùa Diệc : Hội thảo khoa học 'Bác Hồ với Phật giáo'