Tái hiện bức tranh phật giáo Nghệ An trong dòng chảy lịch sử dân tộc