Nghệ An, Chùa Diệc : Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2022