Chương trình nghệ thuật “Thắp sáng tri ân mùa Vu lan” tại Nghệ An