Ngày thứ năm 21.12.2022, đoàn khảo sát kiến trúc Phật giáo: LÀM VIỆC TẠI THÁI BÌNH VÀ NAM ĐỊNH