Ngày thứ tư đoàn khảo sát kiến trúc phật giáo : Các ngôi chùa ở hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh