Tiểu Ban Tranh Ảnh - Nghệ thuật Phật giáo - Vesak 2019

Trong dịp Đại Lễ lần này, chúng ta có dịp nhìn lại khái quát tiến trình phát triển của ngôn ngữ Phật giáo Việt Nam cũng như Pháp phục và kiến trúc Phật giáo thông qua phần trưng bày với những hình ảnh và hiện vật còn lưu giữ qua những bản khắc khác nhau trên gỗ, đá, đồng, trên gốm, lá bối hay trên giấy cho thấy tính logic của quá trình phát triển ngôn ngữ từ cổ chí kim và sự uyển chuyển của văn hoá Phật Giáo Việt Nam khi tiếp nhận thông qua con đường trực tiếp là ngôn ngữ Sanskrit và Pali hay gián tiếp là Hán Ngữ, Tạng ngữ