Tọa đàm khoa học “Kiến trúc Phật giáo Việt Nam” tại thừa thiên Huế.