Hà Nội: Hội thảo khoa học Sư bà Phương Dung tại Viện nghiên cứu Tôn giáo - Phật tử Việt nam